Dienhoa.net.vn nhận thanh toán qua Western, Paypal, chuyển khoản ngân hàng hoặc giao hoa thu tiền.

Quý khách cần chọn thanh toán phương thức phù hợp và liên hệ nhân viên để được cung cấp thông tin thanh toán.